Γιώργος Κυπριάδης

Πιστοποιητικά ΔΕΗ, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Υδραυλικά - Ηλεκτρολογικά Έργα, Γυψοσανίδες, Πλακάκια, Μεταλλικές - Αλουμινίου Κατασκευές, Ελαιοχρωματισμοί, Θερμομονώσεις, Ξυλουργικές Εργασίες, Οικοδομικές & Δομικές Εργασίες, Σχεδιασμός - Μελέτη - Επίβλεψη.